ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3256/03 υποβολή: Olivier Dupuis (NI) προς την Επιτροπή. Νέα επίθεση του Ανόι κατά της θρησκευτικής ελευθερίας.