SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2578/03 af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen. Kørekorterhvervelse i en EU-nabostat som erstatning for et kørekort inddraget som følge af en trafikforseelse.