2000/676/EF: Kommissionens beslutning af 20. oktober 2000 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Polen (meddelt under nummer K(2000) 3067) (EØS-relevant tekst)