Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2003 af 21. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren