Kommissionens forordning (EF) nr. 321/2002 af 20. februar 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld