SKRIFTLIG FRÅGA E-3027/02 från Patricia McKenna (Verts/ALE) till kommissionen. Förbindelser mellan EU och Sudan.