SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3027/02 van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie. Betrekkingen tussen de EU en Soedan.