Věc T-586/11: Usnesení Tribunálu ze dne 25. října 2018 – Oppenheim v. Komise „Státní podpory – Německé daňové právní předpisy o převodu ztrát do budoucích zdaňovacích období (Sanierungsklausel) – Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem – Zrušení napadeného aktu Soudním dvorem – Zánik předmětu sporu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“