SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0881/02 af Patricia McKenna (Verts/ALE) til Rådet. Algeriets afslag på at udstede visa til et EU-ekspertudvalg.