ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3952/03 υποβολή: Catherine Stihler (PSE) προς την Επιτροπή. Προδιαγραφές για την τοποθέτηση αγωγών αερίων.