SKRIFTLIG FRÅGA E-3602/03 från Anne Van Lancker (PSE) till kommissionen. Artikel 51 i den europeiska konstitutionen.