ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3602/03 υποβολή: Anne Van Lancker (PSE) προς την Επιτροπή. Άρθρο 51 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.