SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1298/02 af Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) til Kommissionen. Nedslag i Det Forenede Kongeriges budgetbidrag.