Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2605 — Mead/Westvaco) (EØS-relevant tekst)