ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1007/00 υποβολή: Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Η ασφάλεια κατά τις θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων.