2002/645/EF: Kommissionens beslutning af 31. juli 2002 om ændring af beslutning 93/693/EF for så vidt angår tyrestationer, der er godkendt til udførsel til EF af tyresæd fra Slovakiet (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 2887)