2001/367/EF: Afgørelse nr. 4/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Slovenien den 21. december 2000 om vedtagelse af de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til artikel 65, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i Europaaftalen og gennemførelsesbestemmelserne til artikel 7, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i protokol 2 om varer omfattet af EKSF-traktaten