Sag C-462/00: Sag anlagt den 21. december 2000 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig