SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3627/03 af Marianne Thyssen (PPE-DE) til Kommissionen. Adgang til arbejdsmarkedet for nye EU-borgere og for tredjelandsstatsborgere.