Media Plus — udvikling, distribution og markedsføring (2001-2005) — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag EAC/03/2003 — Foranstaltninger til støtte for europæiske værkers og producenters deltagelse i filmfestivaler i tredjelande