Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3118 — MTU Friedrichshafen/RWE Fuel Cells/JV) (EØS-relevant tekst.)