Kommissionens forordning (EF) nr. 1596/2001 af 2. august 2001 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren