Sag C-482/01: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 20. november 2001 af Verwaltungsgericht Stuttgart i sagen Georgios Orfanopoulos, Natascha Orfanopoulos, Melina Orfanopoulos og Sofia Orfanopoulos mod Land Baden-Württemberg