Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2000 af 29. juni 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris