Kommissionens forordning (EF) nr. 2033/2002 af 15. november 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 61. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation