Kommissionens beslutning af 9. august 2001 om ydelse af produktionsstøtte for spiseoliven i Frankrig (meddelt under nummer K(2001) 2486) (Kun den franske udgave er autentisk) (2001/648/EF)