Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Midtvejsvurdering af forordning (EF) nr. 1655/2000 LIFE