Den Blandede Parlamentariske Forsamling for Partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater - Beslutning om Den Internationale Straffedomstol (ICC) (AVS-EU 3560/03/endel.)