Domstolens dom af 4. juni 2002 i sag C-164/00, Katia Beckmann mod Dynamco Whicheloe Macfarlane Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division) ("Direktiv 77/187/EØF — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter — betingelser for at anvende undtagelser fra varetagelse af rettigheder — ydelser i tilfælde af afskedigelse")