Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3077 — ECS/Intercommunale Intergem) (EØS-relevant tekst)