2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 790/2001 paliekantis Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos vykdant pasienio kontrolę bei priežiūrą