Oikaistaan epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa "Energia, ympäristö ja kestävä kehitys (1998-2002)" (Osa A: Ympäristö ja kestävä kehitys) Ehdotuspyynnön tunnus: EESD-ENV-99-2. Call (EYVL C 330, 18.11.1999)