Berigtigelse til indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktiviteter vedrørende særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for energi, miljø og bæredygtig udvikling (1998-2002) (Del A: Miljø og bæredygtig udvikling) Indkaldelsens nummer: EESD-ENV-99-2. Call (EFT C 330 af 18.11.1999)