Kommissionens forordning (EF) nr. 2492/2001 af 19. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød