Kommissionens forordning (EF) nr. 1500/2002 af 22. august 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager