Sag C-1/02: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 19. december 2001 af Finanzgericht Düsseldorf i sagen Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Bochum