Kommissionens forordning (EF) nr. 1843/2003 af 17. oktober 2003 om fastsættelse af de nedskrivningskoefficienter, der skal benyttes ved interventionsopkøb af landbrugsprodukter for regnskabsåret 2004