Kommissionens förordning (EG) nr 1330/2001 av den 29 juni 2001 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2285/2000