Oversigt over dokumenter, som Kommissionen har fremsendt til Rådet i tidsrummet fra den 13.12. til den 17.12.1999