Kendelse afsagt af Retten i Første Instans (Første Afdeling) den 10. april 2000.