Dom afsagt af Retten i Første Instans den 9. juli 2002 i sag T-158/01, Alexandre Tilgenkamp mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Tjenestemænd — stilling som assisterende generaldirektør — meddelelse om ledig stilling — bedømmelse af ansøgernes fortjenester — åbenbart urigtigt skøn)