SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1568/01 af Hiltrud Breyer (Verts/ALE) til Kommissionen. Anvendelse og ændring af direktiv 96/82/EF og 96/61/EF.