Kommissionens forordning (EF) nr. 347/2000 af 15. februar 2000 om fastsættelse af importtold for korn