SKRIFTLIG FRÅGA E-2458/02 från Herman Vermeer (ELDR) till kommissionen. Det hantverksbetonade fiskets särställning i de yttersta randområdena inom ramen för den nya gemensamma fiskeripolitiken.