KIRJALLINEN KYSYMYS E-2458/02 esittäjä(t): Herman Vermeer (ELDR) komissiolle. Äärimmäisten reuna-alueiden kalastus perinteisin menetelmin ja sen erityisasema yhteisön uudessa kalastuspolitiikassa.