Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 862/2003 af 19. maj 2003 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp (EUT L 124 af 20.5.2003)