SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1879/01 af Michl Ebner (PPE-DE) til Kommissionen. Præmier for markafgrøder (Nederlandene).