Sag T-24/02: Sag anlagt den 7. februar 2002 af Maddalena Lebedef-Caponi mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber