Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2741 — Arcor/DB Telematik) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (EØS-relevant tekst)