Udkast til afgørelse truffet af associeringsrådet EF-Tyrkiet om nedsættelse af underudvalg under Associeringsudvalget - Udkast til Fællesskabets fælles stillingtagen